Case: stimuleren van dienend leiderschap bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministeries zijn traditioneel vrij hiërarchisch ingesteld. En wie inhoudelijk goed presteert, wordt doorgaans leidinggevende en uiteindelijk directeur. Maar een goede voetballer is niet per definitie een goede voetbalcoach. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gelooft daarom niet in die cultuur en wil ‘dienend leiderschap’ stimuleren. Het ministerie vroeg aan Mr. Writer daarbij te helpen.

Gevraagd: cultuuromslag

Dienend leiderschap. Dat is in een notendop: anderen laten schitteren door hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Niet door orders te geven, te vertellen hoe het moet, het zelf over te nemen als het spannend wordt, en uiteindelijk met de eer te strijken. Maar door medewerkers vertrouwen te geven, ze zo te ondersteunen dat ze hun talenten optimaal kunnen ontplooien, kortom door goed te coachen. Dat vereist de juiste instelling (je eigenbelang ondergeschikt maken) en vaardigheden (empathisch, coachend).

Het ministerie vroeg Mr. Writer voorjaar 2017 om een manier te bedenken om leidinggevenden bekender en vertrouwder te maken met dienend leiderschap. En om leidinggevenden te helpen bij hun onderlinge dialoog over goed leiderschap. SZW wilde dat het liefst doen in de vorm van een handzaam boekje dat gebruikt kon worden bij de managementdagen die ieder kwartaal plaatsvinden.

Diepte-interviews

We bedachten een vorm die duidelijk maakt wat dienend leiderschap concreet inhoudt en daarnaast ruimte biedt aan persoonlijke verhalen, ervaringen, twijfels en leermomenten. Voor dat laatste hield Mr. Writer diepte-interviews met vijf leidinggevenden binnen SZW – van teamleider tot inspecteur-generaal – die volgens hun eigen medewerkers en collega’s schoolvoorbeelden waren van goed leiderschap. De vijf vertelden openhartig over de uitdagingen die leidinggeven binnen SZW met zich meebrengt, over hun sterktes en zwaktes, en over hoe leidinggeven niet moet: te veel vanuit de inhoud of vanuit de hoogte.

Het werden inspirerende interviews door onze journalistieke aanpak die de geïnterviewden aanzette tot reflectie op hun eigen functioneren. De vijf bleken allemaal (onbewust) hoog te scoren langs de ‘meetlat’ van dienend leiderschap.

Naast de vijf interviews schreven we een zo simpel en praktisch mogelijk overzicht van wat dienend leidinggeven in de praktijk inhoudt. En dat alles voorzien van pakkende illustraties en een aantrekkelijke vormgeving door onze huis-art director David van Neerbos.

Herdruk op herdruk

Het handzame boekje Sterke leiders dienen was een enorm succes. We hadden op verzoek 150 exemplaren laten drukken voor de deelnemers aan de SZW-managementdagen. Maar de interesse bleek binnen het ministerie veel groter. Binnen een week kwam er een herdruk. En de maanden daarna weer. Ook andere overheidsdiensten toonden interesse en zochten contact met Mr. Writer voor een vergelijkbaar traject. Omdat we dit een ontzettend leuke en interessante aanpak vinden, werken we daar van harte aan mee.

Bekijk hier het boekje Sterke leiders dienen.

Meer weten? Neem contact op met

Kees Versluis, Mr. Writer
06-26524891
kees@mrwriter.nl