Case: de BOM

Brabantse ondernemingen laten groeien: dat is de kern van de nieuwe strategie van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Om deze doelgroep beter te kunnen bereiken, moest een volledig nieuwe content- en communicatiestrategie worden ontwikkeld. Bram van den Hoogen, marketing- en communicatiemanager bij de BOM, vertelt over de centrale rol die Mr. Writer speelt in dit veranderingsproces.

Wat voor organisatie is de BOM?

“De BOM is een economische ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet om ambitieuze Brabantse bedrijven met potentieel verder te laten groeien. We stellen daarvoor kennis, kapitaal, talent, markt en faciliteiten beschikbaar. Op die manier dragen we bij aan de duurzame versterking van de Brabantse economie.”

Tegen welke uitdaging liepen jullie aan op communicatievlak?

“Uit gesprekken met stakeholders kwam naar voren dat zij geen duidelijk beeld hadden van de BOM. Bekend was dat we ‘iets met economische ontwikkeling’ doen, maar bijna niemand wist welke partijen wij precies verder helpen. De afgelopen twee jaar is de dienstverlening en organisatie van de BOM opnieuw ingericht om Brabantse ondernemingen beter te kunnen ondersteunen in hun groeiambities. Die doelgroep moest ook centraal komen te staan in onze communicatie. Letterlijk en figuurlijk. Om concreet te maken wat de BOM doet, besloten we ondernemers de hoofdrol te laten spelen in onze verhalen. We hadden daarom een partij nodig die uitblinkt in storytelling en bovendien zwaar genoeg is om te kunnen zeggen: ‘Nee, we moeten het zó doen, want zo communiceren we beter met onze doelgroep.’ Via een persrelatie kwamen we bij Mr. Writer terecht.”

Hoe heeft Mr. Writer de BOM concreet geholpen?

“Na intensief overleg hebben we onder andere onze traditionele jaarverslaglegging overboord gegooid en zijn we met een volledig nieuwe opzet begonnen. Het resultaat was een helder jaarverslag – geschreven door Mr. Writer – dat uiteraard voldoet aan alle wettelijke richtlijnen. Een apart verslag voor de subsidieverstrekkers bleek niet langer nodig, waarmee we veel tijd en geld bespaarden. Daarnaast kwam er voor ondernemingen een online Jaarbeeld, waarin we met tekst en beeld op een toegankelijke wijze laten zien hoe de BOM Brabantse bedrijven helpt.

We hebben veel gespard met Mr. Writer: waar staat de BOM voor, welke verhalen vertellen we, en wat is de juiste communicatietoon? Onze teksten worden tegenwoordig ‘zakelijk journalistiek’ geschreven. Mensen krijgen gewoon een goed verhaal te lezen. De bedrijven die wij ondersteunen, hébben ook een goed verhaal. Steeds staan de vragen centraal: Waar wil een onderneming naartoe? Wat betekent onze ondersteuning voor dit bedrijf? Hoe laten we ze groeien? Daarin houdt Mr. Writer ons voortdurend een spiegel voor.

Ze schrijven ook onze persberichten: gedegen kant-en-klare content waar media gelijk mee aan de slag kunnen. Daarin zie je duidelijk de journalistieke achtergrond van Mr. Writer terug. Het resultaat is dat er meer berichten worden overgenomen, en als opdrachtgever hebben we er amper omkijken naar.”

Waarin onderscheidt Mr. Writer zich?

“Bij Mr. Writer is het nooit ‘U vraagt, wij draaien.’ Ze stellen kritische vragen en denken continu met ons mee. Het is uitzonderlijk hoe vloeiend het strategisch denken van Mr. Writer overgaat in een hands-on aanpak en de productie van content waar we trots op zijn. Mr. Writer doet bovendien sterk aan verwachtingsmanagement. Als iets niet kan, dan vertellen ze duidelijk waarom niet en wat de mogelijke alternatieven zijn. Hun voorstellen snijden hout en als opdrachtgever weet je: dit komt goed.”

Wat voor resultaten heeft de samenwerking met Mr. Writer opgeleverd?

“Door de gerichte communicatie begrijpen bedrijven beter wanneer ze bij ons kunnen aankloppen, waardoor wij meer impact hebben met onze dienstverlening. Wij zetten communicatie wat dat betreft heel strategisch in. Bovendien heeft door het sparren met Mr. Writer iedereen bij de BOM de ondernemer nu scherper in het vizier.

Heel bijzonder is dat bedrijven en medewerkers zich trots voelen op de verhalen die we naar buiten brengen. Ze delen die verhalen graag, bijvoorbeeld via sociale media. Zo worden ze steeds meer onze ambassadeurs, waardoor wij een groter bereik krijgen. Samen met Mr. Writer laten we zien dat de BOM prachtige dingen doet. De komende tijd gaan we dat alleen maar verder uitbouwen.”

Het is uitzonderlijk hoe vloeiend het strategisch meedenken van Mr. Writer overgaat in een hands-on aanpak en de productie van content waar we trots op zijn.

Bekijk hier het BOM online Jaarbeeld 2016 of ga naar de website van de BOM.

Meer weten? Neem contact op met

Marcel van de Hoef, Mr. Writer
06 - 52 386 747
marcel@mrwriter.nl